Dizajn
   

Design studio Bregar studio je samostalnog umjetnika Tihomira Bregara i pruža svoje usluge prvenstveno na projektima izradbe svih vrsta ilustracija, crtanofilmskih scenografija, izradbi maketa i na projektima grafičkog oblikovanja.

Design studio Bregar na tržištu ne želi i ne može konkurirati niskom cijenom ili brzinom rada u iznimno kratkim rokovima. Prednost studija je u promišljenom izvornom i jedinstvenom pristupu spram svakog angažmana pojedinačno. Iznimnost studija očituje se u dugogodišnjem i raznolikom autorskom stvaralaštvu Tihomira Bregara na više polja primijenjenjene umjetnosti, ali i šire.

Tihomir Bregar javno djeluje i posluje u statusu samostalnog umjetnika. Svi Bregarovi uradci vrednuju se isključivo kao autorska djela ili usluge.

Na svim projektima studio blisko surađuje s Udrugom Signum laudis.

 

Uvjeti poslovanja i cjenici

 

Sve vrijednosti u prezentiranim cjenicima početne su minimalne netto autorske naknade. Naknade sadrže pripadajuće troškove poslovanja i obavljanja djelatnosti. Na ove vrijednosti dopunski se zaračunavaju zakonom propisani porezi i prirezi na netto autorske honorare. Autor nije u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

Sve autorske naknade, sva prava i obveze Korisnika i Autora, način i rokovi plaćanja, reguliraju se Autorskim ugovorom kao preduvjetom uspostave bilo kakve poslovne suradnje. Prije autorova angažmana, a po potpisivanju ugovora, Autoru se isplaćuje predujam od 50% ugovorene sume.

 

Službena opširna ponuda sastavljena na izričiti pismeni zahtjev potencijalnog Korisnika (naručitelja) s kojim Autor ranije nije surađivao, a bez garancije autorova angažmana, naplaćuje se minimalno 350,00 kn netto.

 

Prezentacije i prioritetna poslovna komunikacija obavljaju se putem elektroničke pošte, a komunikacija po potrebi i telefonom od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.